Privacyverklaring

MamavanDexenOdin.nl kan jouw persoonsgegevens verwerken doordat je gebruik maakt van diensten van MamavanDexenOdin.nl en/of omdat je deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier of het reageren op berichten. MamavanDexenOdin.nl kan onderstaande persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Jouw activiteiten op deze website
 • Adres, postcode, woonplaats, land (bij eventuele winactie)

Waarom MamavanDexenOdin.nl gegevens nodig heeft

 • Om contact met je op te nemen als je daarom verzoekt
 • Het verzenden van een nieuwsbrief
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

MamavanDexenOdin.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact via danielle@mamavandexenodin.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Hoelang bewaart MamavanDexenOdin.nl deze gegevens

MamavanDexenOdin.nl bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor de gegevens verzameld zijn, te realiseren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Hiervoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de verschillende doelen:

 • Gegevens die zelf ingevuld worden bij reacties op berichten blijven online staan, hiervan is de naam zichtbaar en het e-mailadres niet.
 • NAW-gegevens die uitgewisseld worden na een winactie zullen worden verwijderd nadat de prijs verzonden is.

Delen van persoonsgegevens met derden:

MamavanDexenOdin.nl verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

MamavanDexenOdin.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens tussen zit. MamavanDexenOdin.nl maakt gebruik van de volgende programma’s of systemen:

 • WordPress
 • Google Analytics

Cookies of vergelijkbare technieken die MamavanDexenOdin.nl gebruikt

MamavanDexenOdin.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet. MamavanDexenOdin.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt daarvoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar danielle@mamavandexenodin.nl. MamavanDexenOdin.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier werken, op je verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens

MamavanDexenOdin.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MamavanDexenOdin.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door MamavanDexenOdin verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via danielle@mamavandexenodin.nl